Hamiline Çek Nedir? Hamiline Ne Demek?

0

Banka müşterileri hamiline ne demek, hamiline çek nedir nasıl yazılır sorusuna yanıt aramakta. Bireyler, isme yazılı çek ile hamiline çekleri karıştırabilir. Bu durumda yapılması gerekenleri, adım adım anlatarak konu karışıklığını gidermiş olacağız. Söz konusu bu bilgiler eşliğinde çek yazma aşamasında hata yapma şansınız azalır, bankadan çekin geri dönmemesi sağlanır.

Hamiline Çek Nedir Nasıl Yazılır?

Hâmil, tasarruf yetkisini elinde bulunduran kişi veya tüzel kişiyi ifade eder. Hâmiline çek sıklıkla ticari hayatta karşı karşıya kalınan ve hamiline ne demek sorusuyla karşı karşıya kalınmasına neden olan durumdur.
Türk Ticaret Kanununa göre çek ticari hayatın araçlarından birisi olarak ad ve nam olarak hâmiline doğrudan doğruya düzenlenmek üzere iki tip düzenlemeye tabi tutulur.

1. Ada Dayalı Çek Düzenleme

Adından da hemen anlaşılacağı gibi çekin bütün tahsilat işleminin sadece çek üzerinde adı – soyadı yazan kimse tarafından gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu da çekin her açıdan kullanım ve tasarruf yetkisinin çekte adı açıkça belirtilmiş olan kişiye ait olması anlamına geliverir.

2. Hamiline Dayalı Çek Düzenleme

Çek düzenleme işleminde hamiline çek özellikle tüzel kişilerle gerçek kişilerin çekin tasarruf yetkisini kullanma sürecinde tüm karışıklıkları tamamen ortadan kaldıracak nitelikte olması babında öne çıkıyor.
İşte yer verilen tüm bu kriterler nezdinde değerlendirildiği zaman her halükarda çek düzenleme sürecine ilişkin olarak bu yönün dikkate alınması her halükarda önemini bir kere daha meydana getiren nitelik olarak karşımıza çıkar.

Hamiline Çek Nasıl Yazılır?

İşte her iki hususiyet de değerlendirme altına alındığı zaman hamiline yazılı çek olarak çekin nama dayalı olarak o bireyin kullanma ve her türlü tasarruf etme yetkisini ortaya koyar. Eğer ada dayalı çek düzenlenirse bu sadece o çekin, çek üzerinde adı ve soyadı yazılı kişi tarafından tasarruf edilmesi anlamına gelirken burada nama dayalı yazılması halinde alacaklı – borçlu ilişkisinin düzenlenmesinde borçlunun borcunu alacaklıya çek aracılığıyla tahsil etmesi sürecinde doğrudan doğruya alacaklının adını yazarak kullanması anlamına gelir. Bu da her iki unsurun arasındaki açık farkın gözler önüne serilmesi açısından dikkat çekmeye devam eden bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıverir.

Çek ile iş yapanlar genelde büyük firmalardır denilmekte. Ancak şahıs firmaları da çek ile çalışabilir. Eldeki maddi imkanlar, o an sağlanmadığında yazılan bir çek ile erteleme ödeme yapılabilir. Ancak çoğu alıcı firma ne yazık ki, çek ile ödemeyi kabul etmez. Zira belirli bir risk olmakla beraber çekin karşılıksız çıkma ihtimali yüksektir. Bireyler bu yüzden hamiline çek ne demek sorusunu önceden öğrenerek buna göre hareket etmekte.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.